Bestyrelse

 

Bestyrelsen i BKV’81 træffer suverænt alle beslutninger i klubbens virke, så alle tiltag bliver fordelt ligeligt og til klubbens bedste. Alle er velkomne til at komme med input til bestyrelsen. Indkomne forslag vil blive behandlet på først kommende bestyrelsesmøde. Se ansvarsområder nederst på siden.
Bestyrelsen i Basketball Klubben har på bestyrelses mødet den 6. april 2017, konstitueret sig således:
Formand

Morten Haahr Jensen

Tlf. 22 42 91 91

morten.jensen26@skolekom.dk

 

Kasserer

Helga Skovmose Bertelsen

helgabertelsen@gmail.com

IT – webmaster

Per Schjerup Simested

per.simested@gmail.com

Menigt medlem

Dan Hjeronymus Klitgaard

dan@hjeronymus.net

 

Næstformand

Claus Skyum

clausskyum@gmail.com

 

Menigt medlem og  pointsystem

Karina Munk Jylov

KAJ@blika.dk

 

Turneringsleder

  Patrick Mutambo

patricsan45@hotmail.com

 

 Ungdomsmedlem

 Nicklas Jensen

nicklasjen56@gmail.com
  Claus Helga Dan Morten Karina Per Patrick Nicklas
Økonomi x x
Indkøb x x
Trænerkontakt x x
Spillerregistrering x
Spillerregistrering x x
Sportsligt x x x
Turnering x x x
Sponsor x x
Web x x x
Vision-mission x
Facebook x